Kamasutra aneb průvodce světem sexu

Kamasutra aneb průvodce světem sexu

O Kamasutře slyšel v dnešní době snad již každý člověk bez ohledu na své sociální zázemí, vyznání či pohlaví. Ne každý si však správně vykládá její význam. Kamasutra je pro mnohé z nás stále spojena se zobrazením sexuálních pozic a ničím dalším. Tomuto pohledu se nelze divit, protože skutečně jedna kapitola Kamaustry je vyobrazením celé řady běžných i méně často využívaných poloh při sexu věnována. To ale není vše. Tato kniha obsahuje mnoho dalších kapitol pojednávajících o vztahu mezi mužem a ženou a jeho aspektech, které mohou ovlivnit kvalitu našeho života, ale i způsob navazování partnerského vztahu a jeho úspěšnost a trvanlivost.

Zřejmě nejčastěji očekávanou a vyhledávanou informací v této knize jsou sexuální polohy. Těch je v původním textu uvedeno dokonce 82. Pro uvedení na pravou míru je ale potřeba uvést, že většina z nich je variací několika základních poloh. Pravdou je, že právě kamasutra polohy jsou tím, co si lze do praktického života z tohoto textu nejsnáze přenést. Podíváme-li se ale pod pokličku této knihy, dostaneme z ní mnohem více, než se na první pohled může zdát. Kamasutra je unikátním historickým dílem zabývajícím se především vztahem mezi dvěma polaritami (jing a jang), které představují základ všech sexuálních vztahů. Zabývá se jejich duchovní spřízněností a otázkou vztahu mezi mužem a ženou. Právě pro ty, kteří se rozhodli podrobit zkoumání svůj milostný vztah a kteří se snaží spatřit svého životního partnera v jiném světle a dát svému vztahu pevnější základ, jsme připravili průvodce světem Kamasutry usnadňujícího pochopení některých souvislostí.

Co je to Kamasutra?

Autorem této knihy je údajně indický filozof Vatsyayana Mallanaga žijící na břehu řeky Gangy v období pravděpodobně okolo 5. století našeho letopočtu. Spis byl původně sepsán v Sanskrtu a je právem řazen mezi nejstarší texty se sexuální tématikou. Originální text obsahuje 2 250 osmislabičných čtyřverší. V Indii byla a je tento spis považován za součást základního vzdělání mužů i žen. Nemusíte se ale obávat, že by vás dnes někdo nutil číst originál. Kamasutra byla od doby svého vzniku přeložena do celé řady světových jazyků a z veršovaného podání byla přeměněna do formy srozumitelné dnešnímu člověku. Co si tedy ze čtení této knihy můžete odnést?

Kamasutra je vědecké pojednání o zkušenostech s opravdovou láskou, jehož cílem je harmonizovat vztah mezi mužem a ženou v oblasti běžného denního života i jejich intimního spojení. Smyslem této knihy je návod na dosažení dokonalého spojení nazývaného „Kama“.

Co znamená samotné slovo kamasutra?

Toto slovo se ve skutečnosti skládá ze dvou dalších slov. Kama a Sutra. Ta v doslovném překladu Sanskrtu znamenají Pravidla Kamy, tedy pravidla dokonalého tělesného i duševního spojení dvou principů. Indická kultura oceňuje 4 ctnosti, které představují jakési 4 stupně duševního vývoje člověka.

  • Hlavní z nich je Kama (potěšení smyslů), která představuje smyslnou složku života spojenou především s fyzickým a emočním potěšením.
  • Další je Artha (bohatství a síla) související s materiálním zajištěním, slávou a mocí.
  • Dharma (povinnost) pak představuje životní moudrost a morálku.
  • A v neposlední řadě Mókša (osvobození) znamená vysvobození z pozemského utrpení, nirvánu.

Tyto ctnosti jsou pro každou lidskou bytost nezbytnými stupni na cestě k osvobození z pozemského koloběhu a dosažení osvobození a osvícení. Kama představuje první krok člověka na cestě za odhalením jeho božského původu.

Jaký je obsah této knihy?

Kamasutra se skládá ze 7 částí, které jsou rozděleny celkem do 36 kapitol:

1. Část: Úvod

Tato část se zabývá různými druhy polibků a forem milostné předehry. Pokračuje známým popisem sexuálních pozic a jejich vlivem na intenzitu orgasmu prožívaného oběma partnery. Nezanedbává ani popis sexuálních úchylek a milostného trojúhelníku.

2. Část: O sexuálních polohách

Tato část se zabývá různými druhy polibků a forem milostné předehry. Pokračuje známým popisem sexuálních pozic a jejich vlivem na intenzitu orgasmu prožívaného oběma partnery. Nezanedbává ani popis sexuálních úchylek a milostného trojúhelníku.

3. Část: Získání manželky

Několik velmi praktických rad pro muže o tom, jak najít ženu vhodnou pro svatbu. Čtenář je obeznámen i s postupy dvoření a uspořádání svatby.

4. Část: O manželce

Tento soubor textů je určen ženám a vysvětluje jim, jak by se měly chovat jako správné manželky. Z hlediska rodinného života je tato část zřejmě nejdůležitější, protože pojednává o tom, jak by se k sobě měli manželé chovat a jaké povinnosti je potřeba v domácnosti zastat.

5. Část: O cizích manželkách

Chcete-li jako muž svést a nalákat manželku jiného muže do svých osidel, měl byste si přečíst právě tuto část Kamasutry. Nehledejte v tom návod na hledání milenky. V době psaní Kamasutry bylo mnohoženství běžně praktikovanou společenskou záležitostí a šlo tedy o nalezení další manželky do vlastního harému.

6. Část: O kurtizánách

Část věnovaná ženám provozujícím nejstarší řemeslo na světě. Text pojednává o tom, jak tento typ žen poznat, co od nich čekat a jak se k nim chovat.

7. Část: O formách atraktivity

Kromě informací o mužské potenci a rozboru optimální délky mužského údu zde naleznete také návody na zvýšení vlastní sexuální atraktivity včetně popisu rozmanitých látek s afrodiziakálními účinky zvyšujícími sexuální touhu mezi milenci.

Jak se kamaustra stala známou po celém světě?

Tato kniha byla velmi dlouho zrakům západní civilizace skryta. K jejímu rozšíření z Indie pomohla až kolonizace anglickou říší v průběhu 18. a 19. století. Díky ní došlo k vzájemnému ovlivnění obou kultur a pro náš svět bylo objeveno mnoho starověkých textů včetně Kamasutry. Tu objevil cestovatel, překladatel a spisovatel sir Richard Francis Burton, který se do Indie dostal v rámci vojenské služby a později se stal odborníkem na indickou kulturu a jazyk. Naučil se dokonce hindštinu včetně několika jejích dialektů. Zlom v jeho poznání přinesl rok 1842, kdy se v Bombaji od místní kurtizány dozvěděl o knize, kterou jak si později zamanul, bylo potřeba odhalit celému světu. Právě z jeho pera pocházejí první informace související s touto knihou, které se později objevily v Evropě.

Jaké je hlavní sdělené této knihy?

Bez ohledu na to, zda pochází čtenář z východu nebo je příslušníkem západní civilizace, mluví k němu tato kniha stejnou řečí. Hlavním smyslem vědění, které podává Kamasutra není sex jako takový. Je to především sdělení o tom, že bez lásky nelze dosáhnout opravdového sexuálního uspokojení ani zbavit své tělo touhy po sexuální rozkoši. Setrvání ve svazku s nemilovaným člověkem je tedy pouhou ztrátou času. Bez lásky se sex omezuje na pouhý akt podobný tomu, který provozují zvířata. I se znalostí rozmanitého počtu pozic uvedených v Kamasutře tak není možné uspět v umění lásky bez odpovídajícího duševního prožitku.

Jak kamasutra popisuje vztah mezi mužem a ženou?

Muž je v souladu s principy této knihy nejenom příjemcem sexuálního potěšení. Měl by ženu také podporovat a učit ji nést odpovědnost za své emoce. Právě muž by měl ženě vytvářet podmínky, které v ní nebudou podněcovat touhu hledat si jiného muže, který by byl přitažlivější a příjemnější.

Úkolem ženy je podle Kamasutry poskytnout muži potěšení a stát se nenahraditelným prvkem jeho života. Znamením toho, že se jí to povedlo, je mužova věrnost a oddanost, která jí však zároveň poskytuje dostatek svobody. Oba póly se tak stávají rovnocennými a vyrovnanými.

Kamasutra více než zřetelně ukazuje, že pouhý sexuální akt bez lásky, úcty a něhy není ničím víc než uspokojením pudů, podobně, jako se žíznivý člověk potřebuje napít vody. Správné pochopení umění lásky spočívá v tom druhého přijmout a milovat a teprve poté se ze vzájemné blízkosti a přitažlivosti mohou zrodit další plody takového vztahu, jako je nasycení sexuální touhy a extáze. V tomto smyslu by se člověk měl seznámit se všemi polohami kamasutry, které osvěží uvadající sexuální život a přinesou i plody vzájemné lásky, tedy děti.

Jak lidé přistupují ke kamasutře v současnosti?

Současná doba mnoho věcí zjednodušuje a tak většina lidí považuje jakoukoliv sbírku sexuálních poloh za Kamasutru. V mnoha případech je to zavádějící. Kamasutra je více než jen soubor sexuálních pozic. Je to věda, umění, touha po dokonalosti lásky. S tímto vědomím je potřeba ke Kamasutře přistupovat. I v této souvislosti lze nalézt nepřeberné množství praktických návodů a názorných příkladů kamasutry online. Ty vám usnadní počáteční seznámení s jednotlivými polohami při sexu a zajistí rychlý a bezproblémový přístup k jejich vyzkoušení. Chcete-li se však opravdu ponořit do umění lásky a získat z Kamaustry více než jen soubor sexuálních pozic, ponořte se do samotné knihy a vězte, že nikdy nedosáhnete dokonalého sexuálního uspokojení, pokud bude při samotném aktu uspokojen jen jeden člověk z páru.

Projděte si nejznámější sexuální polohy v naší galerii

Kruh nebo také „69“
Lžička
Na pejska
Ryby

Poloha 69

Tato známá poloha nedává spát mnoha milencům. Někteří ji zbožňují, jiní se jí obávají. Skvělá je především jako předehra samotného sexuálního aktu. Spočívá v tom, že muž leží na zádech, ideálně a hlavou podloženou polštářem. Žena si klekne nahoru tak, aby její klín směřoval k partnerovu obličeji. Sama se pak ústy stará o jeho penis, který má velice dobře dostupný.

Poloha 39

Tato sexuální pozice je velice oblíbená zejména mezi muži. Partner při ní stojí s nohama rozkročenýma na šířku ramena. Žena klečí a svými ústy si pohrává s mužovým penisem. Pro větší zážitek jej může chytit za hýždě nebo si muž může regulovat hloubku a intenzitu průniku penisu do úst regulací pohybu ženiny hlavy. Cílem je opravdu dobrý orální sex a uspokojení muže. Tato pozice je často využívána jako součást milostné předehry, kdy je potřeba partnerův penis připravit na budoucí výkon.

Poloha 70

Především pro mladé a fyzicky zdatné páry je určena poloha 70, která je obdobou hojně rozšířené šedesát devítky, ale ve stoje. Muž poklekne a žena, která k němu stojí zády, se předkloní a opře oběma rukama o zem. Partner si pak umístí postupně obě její nohy na ramena. Její stehna se tak dostanou vedle jeho uší a rozkrok přímo před obličej. Muž narovná nohy, žena se poté dostane obličejem a především ústy k jeho penisu a hra může začít.

Poloha na pejska

podpírá přední část těla rukama, případně se může opírat o lokty. Muž je těsně za partnerkou, kterou chytí za boky. Pohyby jsou podporovány nejsilnějším svalstvem nohou, hýždí a trupu, proto bývají velice rytmické a intenzivní. Výhodou pro muže je možnost plně ovládat hloubku a intenzitu průniku a pozorovat vyvrcholení své partnerky.

Poloha lžíce

Dokonalá pozice pro vyřešení ranní erekce. Ideální na dobu, kdy partnerka ještě spí a muž ji chce sexem jemně probudit. Oba partneři leží na boku, horní noha ženy je mírně pokrčena v koleni. Muž leží za ní a jeho nohy jsou souběžně s partnerkou. Jeho vrchní noha je v podobné poloze jako vrchní noha ženy. Pozici fixuje mužova ruka okolo ženina pasu. Tato poloha umožňuje jemný průnik bez nutnosti příliš vysilující akrobacie.

Slyšeli jste nebo četli o nás

Žena.cz Týden.cz Dama.cz Femina.cz Flowee.cz Lidovky.cz iDnes.cz Frekvence Evropa2 Aktuálně.cz WomenZone.cz