Informace
Ilustrace

Index postavení žen, míru a bezpečnosti hodnotí země na základě postavení žen

The Scoop: Za podpory nadnárodního výzkumného týmu se stanovuje „Index postavení žen, míru a bezpečnosti“ (tzv. WPS Index).

Pomocí tohoto indexu se v celosvětovém měřítku vyhodnocuje, jak se společnost chová k ženám. Do výzkumu je zahrnuto 167 zemí světa. V indexu se zohledňují důležité body a klíčové aspekty: od diskriminačních zákonů a násilí páchaného na ženách až po vzdělání a zaměstnání. Poukazuje tím na silné stránky a nedostatky zemí celého světa. V roce 2019 WPS index zařadil USA na 19. místo na světě, co se týče rovnosti žen a dobrých životních podmínek pro ženy. Zdůrazňuje ale, že pouze dvě třetiny amerických žen se cítí bezpečně v noci ve své čtvrti.

WPS Index je ambiciózní projekt. Vědci zkoumají a shromažďují údaje 167 zemí z OSN, Světové banky a společnosti Gallup World Poll. Používají finanční, právní a sociální ukazatele k určení, jak se ženám žije v jednotlivých zemích.

Co je cílem WPS Indexu?

Cílem indexu je odpovědět na palčivé otázky týkající se rovnosti žen a mužů a bezpečnosti žen. Cítí se ženy doma a ve svých komunitách v bezpečí? Mají šanci dosáhnout finanční nezávislosti? Je s nimi zacházeno podle zákona?

Žádné jiné světové studie neumějí na tyto otázky přesvědčivě odpovědět. Světové ekonomické fórum projednává rozdíly mezi muži a ženami ve finančním sektoru, ale nezaobírá se spravedlností, diskriminací a bezpečností v domácnostech a ve společnosti.

„Dosáhli jsme toho, že jsme překlenuli tuto mezeru,“ uvádí doktorka Jeni Klugman, výkonná ředitelka indexu. „Nejde jen o to, zda mají ženy patřičné vzdělání a práci, ale zda jsou doma a ve svých komunitách v bezpečí.“

WPS Index v roce 2019 seřadil 167 zemí podle toho, jak si ženy stojí doma, před zákonem a ve společnosti. Studie se zaměřuje na postavení žen v ekonomickém sektoru a zjišťuje, zda se ženy setkávají s násilím v partnerském životě. Komplexně se zaobírá ženami z celého světa.

Mnoho mediálních gigantů, včetně National Geographic a NPR, zveřejnilo údaje z WPS Indexu, aby upozornili na problémy žen a poskytli informace o tom, jak různé země zacházejí s ženami. WPS Index byl také zveřejněn v akademických časopisech, lokálních novinách a v mediálních sdělovacích prostředcích.

WPS Index poukazuje na to, jak si v současné době ženy stojí a v jakých zemích jsou největší rozdíly mezi muži a ženami. Index hodnotí, jak jednotlivé země pokročily v budování bezpečných a rovnostářských společností, které ženám umožňují žít, pracovat a realizovat se.

„Naším cílem je zlepšit postavení žen po celém světě,“ ozřejmila Jeni Klugman. „Dáváme světu nástroj, který pomůže společnosti, médiím a vládním činitelům lépe pochopit, kde jsou mezery a co je potřeba udělat.“

USA jsou ve světovém žebříčku na 19. místě

graf

WPS Index přináší spolehlivé údaje o zdraví a bezpečnosti žen v jednotlivých zemích a je užitečný v akademických kruzích, v politických debatách, pro novinářskou činnost a pro neziskovou činnost. Tento index zvyšuje povědomí o genderové nerovnováze a bezpečnosti žen, což může vést k zásadním změnám v politice a v právní oblasti.

Úvodní stránka WPS Index 2019/2020 zaznamenala od zveřejnění údajů v říjnu 2019 přes 30 tisíc zhlédnutí a údaje týkající se USA patří mezi nejčtenější.

Vzhledem k současnému sociálnímu a politickému klimatu není překvapením, že má tolik lidí zájem o informace, jak se ženy chovají a jak žijí a kde se bojuje za rovnoprávnost žen a mužů.

USA se umístily na 27. místě WPS Indexu 2017/2018 a na 19. místě WPS Indexu 2019/2020.

USA v posledních letech zaznamenaly vzestup #MeToo, protestů proti sexuálnímu obtěžování, a Pink Wave, přílivu žen, které se ucházely o vysoké politické posty. WPS Index naznačuje, že tato feministická hnutí měla pozitivní dopad na blaho žen a zvýšilo se jejich zastoupení ve vládě.

Podle WPS Indexu vzrostlo procento amerických žen nad 15 let, které vlastní mobilní telefon z 89,7 % (rok 2017) na 91,3 % (rok 2019). Podíl žen v Bílém domě a Senátu vzrostl z 19,4 % na 23,8 %. Index také zjistil, že USA mají nyní méně diskriminačních zákonů týkající se pohlaví, než tomu bylo před pár lety.

Pokud však jde o domácí násilí, USA musí v tomto směru ještě zapracovat. V roce 2019 uvedly 4 % žen, že v posledním roce zažily domácí násilí. To je mnohem více než ve Švýcarsku (0,9 % žen).

V otázce toho, zda se ženy cítí bezpečně ve svých komunitách, bylo dosaženo jen malého pokroku. Pouze 67 % amerických žen uvedlo, že se cítí bezpečně, když chodí v noci po své čtvrti.

V příštích letech vědci plánují, že vyhodnotí situaci ve všech 50 státech USA a odhalí rozdíly v blahobytu žen v jednotlivých státech.

„Pokud je nám známo, nikdo to předtím neudělal,“ podotýká doktorka Jeni Klugman. „Bude velmi zajímavé prozkoumat a zhodnotit všech 50 států.“

Péče o ženy a problematika domácího násilí

domácí násilí

Celkově vzato, WPS Index 2019 zaznamenal pozitivní pokrok v náhledu na ženy ve většině částí světa.

„Dobrou zprávou je, že došlo k pokroku ve všech zemích světa kromě jedné,“ odtajnila Klugman. „Ve více než 60 zemích nastalo během dvou let významné zlepšení o 5 %. Pouze Jemen se výrazně zhoršil.“

Výzkumní vědci WPS Indexu zjistili, že přístup žen k finančním službám se ve většině zemí zlepšuje, ale výrazně zaostává v zemích, kde jsou ženy postiženy národními konflikty. V takových státech má přístup k finančním službám pouze 1 žena z 10.

Země, které zažívají konflikty – Jemen, Sýrie a Afghánistán – abychom vyjmenovali alespoň některé z nich, chrání ženy nejméně a ve WPS Indexu se propadly. Díky tomu, že na tento fakt index upozornil, mohou nastat nezbytné změny a ženy mohou postupně dosáhnout nezávislosti.

Vědci z Georgetownu v současné době pracují s kolegy z UCSD a Johns Hopkins na výzkumu celoživotního domácího násilí a současného domácího násilí. Cílem je zjistit, zda žena, která zažila domácí násilí, má šanci dostat se z této špatné situace a předejít v budoucnu domácímu násilí. Zároveň chtějí zjistit, jakým způsobem jsou schopny zabránit opakovanému domácímu násilí.

Ženy často potřebují potřebné zdroje a podporu, aby mohly opustit prostředí s násilnickým partnerem. Některé země tímto pověřily agentury, ale v jiných zemích chybí potřebná podpora a infrastruktura pro řešení tohoto problému. Vědci zjišťují, jaké politické kroky a programy v jednotlivých zemích chrání ženy před opakovaným zneužíváním, které mnohdy trvá celý jejich život.

WPS Index poukazuje na země, které podporují větší sociální spravedlnost a veřejné blaho. Zároveň upozorňují na země, které jsou od tohoto cíle stále daleko.

Příklad: Zatímco organizované násilí ve většině částí světa kleslo, tento problém stále přetrvává v Jemenu, kde se počet úmrtí v důsledku ozbrojeného konfliktu za dva roky téměř zdvojnásobil.

Často může změna ve vedení vyvolat monumentální změny v politice. Z toho důvodu WPS Index sleduje, jak jsou zastoupena pohlaví ve vládách jednotlivých zemí. Zastoupení žen ve vládních pozicích narůstá ve většině zemích, ale ženy stále zaujímají jen 22 % míst v parlamentech zemí celého světa.

„Celkový pokrok je příliš pomalý a je velmi nerovnoměrný,“ míní Jeni Klugman. „Konkrétně zaměstnanost žen zůstává pod 60 %, a toto číslo je nízké všude.“

Jak mohou komplexní data vést k trvalým změnám

WPS Index hodnotí země prostřednictvím řady genderových výzkumů a zkoumá jejich silné a slabé stránky. Vědci zdůrazňují, že žádná země není dokonalá a každá země může udělat více pro ochranu, péči a posílení postavení žen.

„V podstatě se žádné zemi nedaří dobře,“ uvádí Jeni Klugman. „Stále je málo žen v politice, mají méně ekonomických příležitostí a potýkají se s násilím, a to i v nejbohatších zemích světa.“

Ideální stav by nastal, kdyby panovala genderová rovnost. Z WPS Indexu je zřejmé, že útlak a domácí násilí nejsou problémem jen v jednom konkrétním regionu nebo v určité kultuře. Je to systémový problém, který zasahuje bohaté i chudé, staré i mladé, východ i západ, zkrátka všechny lidi.

„Chceme upozornit na univerzálnost programu,“ říká Jeni Klugman. „Zaměřujeme se na silné stránky jednotlivých zemí a zároveň si všímáme, kde je co zlepšovat.“

WPS Index je pomyslným lakmusovým testem, který může občany a vládní činitele přimět, aby přemýšleli o své pozici ve světě a o zacházení se ženami.

V budoucnu se bude WPS Index hlouběji zabývat otázkou právní ochrany žen. Vědci se zajímají nejen o to, zda mají země zákony na ochranu žen, ale i o to, jak důsledně a přísně jsou tyto zákony prosazovány. Některé země mají zákony, které nejsou v praxi vymáhány, takže stojí za to se na tuto nesrovnalost podívat.

„Cílem je, aby vlády provedly reformy, které jsou nezbytné k zajištění toho, aby se ženy cítily bezpečně a aby měly příležitosti v ekonomice a ve společnosti, které jsou převážně přístupny mužům,“ soudí Jeni Klugman. „Přesvědčili jsme se o tom, že zveřejnění informací a analýz spolu s benchmarkingem pomáhá získat pozornost vládních činitelů, novinářů a dalších lidí.“

WPS Index zvyšuje povědomí o postavení žen

WPS Index zahrnuje širokou škálu statistik, které se týkají rovnosti žen a mužů a slouží jako důležitý ukazatel pro země na celém světě: od informací o zaměstnanosti žen až po politickou účast žen.

USA sice zaostávají, pokud jde o finanční začlenění žen nebo o domácí násilí, na druhou stranu vynikají v jiných oblastech. A je důležité tyto dílčí úspěchy ocenit a zároveň si přiznat, že jsme ještě daleko od toho, abychom dosáhli skutečného začlenění žen a sociální spravedlnosti.

Doktorka Jeni Klugman uvedla, že WPS Index pomáhá navodit okamžitou diskusi a doufá, že informovanost v této oblasti bude motivovat společnost k progresivnější politice a standardům.

„Je neuvěřitelně obohacující, když vidíte, jak jsou informace z WPS Indexu přijímány společností,“ přiznává Klugman. „Můžeme poskytnout data, která jsou užitečná a přístupná lidem.“

 

https://www.datingnews.com/industry-trends/wps-index-assesses-countries-based-on-womens-well-being/
Líbil se vám článek?
Děkujeme za Váš hlas
1 1

Autor článku

Autor
Tomáš P.

Seznamky jsem dříve přehlížel, ale našel jsem díky nim svoji životní partnerku. Proto jsem se rozhodl začít psát na blog o seznamkách, abych pomohl i dalším ve hledání partnera.

Slyšeli jste nebo četli o nás

Žena.cz Týden.cz Dama.cz Femina.cz Flowee.cz Lidovky.cz iDnes.cz Frekvence Evropa2 Aktuálně.cz WomenZone.cz