Informace
Ilustrace

LGBTQ. Co to znamená a kdo sem patří?

Tato kombinace pěti písmen se objevuje v moderní době velice často. Nejde o zkratku chemického prvku, potravinového barviva ani poznávací značku vozidla. LGBTQ je specifická komunita lidí s otevřeným přístupem k sexuální orientaci a genderu.

LGB

Dříve než se ustálilo pět písmen, znamenala zkratka LGB menšinové zastoupení lidí s odlišnou sexuální orientací než heterosexuální. Lesby, gayové a bisexuálové. Šlo vlastně na reakci vůči používanému výrazu “homosexualita” pro menšiny s jinou sexuální a genderovou indentitou. Problém označení “homosexualita” totiž zdaleka nezahrnuje všechny proměnné, jak probereme níže. 

S tím, jak se problematika jiných genderových a sexuálních “vyznání” začala otevírat, přibývalo i podmnožin. “Homosexualitu” nahradilo užívání GL pro gaye a lesby, a v 80. letech 20. století přibylo i písmeno B pro bisexuály. Na konci 20. století už do komunity patří i transexuálové a objevuje se už známá zkratka LGBT. 


Aktuálně se nejčastěji vedle LGBT používá LGBTQ, kdy Q na konci znamená “queer” čili jakési obecné označení osob s nejednoznačně definovanou orientací či genderem. 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že v krajních mezích bychom narazili i na zkratku LGBTTTQQIAA. To už je velký extrém, nicméně se snaží spravedlivě definovat každého člena komunity s atypickým přístupem k sexuální a genderové vyhraněnosti 

Nyní si jednotlivé kategorie pojmenujeme podrobněji. 

Lesba

Jde o ženy sexuálně přitahované jinými ženami. Ať už se jedná o přitažlivost romantickou nebo sexuální. 

Gay

Ačkoliv se ze zkušenosti může zdát, že se jedná o muže přitahované jinými muži, používá se “gay” i pro ženy. Nevztahuje se tedy nutně jen na muže, ale jde o termín užívající se pro “homosexualitu”. Tedy přitažlivost k zástupcům stejného pohlaví. 

Bisexuál

Bisexualita vyjadřuje stav romantické nebo sexuální přitažlivosti vůči ženám i mužům. Jde nejen o genderovou dualitu ale také identitu. Velice zjednodušeně by se dalo říci, že bisexuálové jsou lidé bez vyhraněné sexuální orientace. 

Transgender

Známé spíše jako Trans. Bez krkolomné pseudovědecké definice jde o skupinu lidí, která se odlišuje od toho, co společnost přisuzuje konkrétnímu pohlaví. Nemusí to nutně souviset se sexuální orientací. Jedná se spíše o odmítání tradičních definic toho, co znamená “vypadat a být muž/žena.” Můžete tak potkat ženy, které se nestylizují úplně do role žen. Což ale nutně neznamená, že se cítí být mužem nebo je přitahována ženami. 

Transsexuál

Oproti tomu transexuálové patří do skupiny lidí, kteří se vnitřně cítí být jiným pohlavím než tím, v jakém se narodili. Zkrátka se muž více cítí být ženou a naopak. 

Two-Spirit

Nejedná se o tak známou skupinu lidí. Nicméně mezi některými kmeny v severní Americe se tak popisuje komunita, která věří, že v každém člověku jsou duchové zastupující jak ženskou tak mužskou stránku. 

Queer

Historicky pojem používaný globálně pro všechny s odlišnou než heterosexuální orientací. V druhé polovině 20. století už se jím definuje každá sexuální či genderová menšina, která není heterosexuální nebo genderově vyhraněná. 

Questioning

Sem patří každý, kdo se snaží zjistit více o svém genderu, sexuální identitě, sexuální orientaci nebo o všech třech faktorech. Z nějakého důvodu na to teprve tito lidé musejí přijít nebo se otevřeně hlásit ke svému statusu. Nejsou si tedy jistí některým nebo všemi výše zmiňovanými faktory.

Intersex

Jde o změnu pohlavních charakteristik jako jsou chromozomy, pohlavní žlázy nebo pohlavní orgány. Na základě této změny nelze jednoznačně identifikovat jedince jako muže či ženu. 

Asexuál

Ztráta sexuální přitažlivosti je také změněný stav sexuální orientace. Asexuálové trpí nedostatkem sexuální přitažlivosti ke komukoliv nebo nízkou či žádnou sexuální aktivitou. Může se též jednat o absenci jakékoliv sexuální orientace - heterosexuality, homosexuality či bisexuality. 

Ally

To je zkrátka každý příznivec LGBTQ+ komunity. Nezáleží k jaké orientaci nebo identitě se sám hlásí, ale podporuje menšinovou komunitu a je brán jako “spojenec”. 

Pansexuál

Jde o obdobu bisexuality. Nicméně ve formě, že jedinec nerozlišuje ničí genderovou nebo sexuální identitu. Nejde o lásku k mužům i ženám. Pansexuálům je to zkrátka jedno, kdo se k čemu hlásí.  

Agender

Jedinci, kteří se nehlásí k žádném genderu. Necítí se být ani ženou, ani mužem. Považují se zkrátka za společensky nedefinovanou osobnost či vědomí. 

Bigender

Tento člověk je v podstatě opakem agendera. V závislosti na okolnostech je mužem nebo ženou. Takový jedinec se buď považuje za obě pohlaví současně nebo za dvě odlišné persony.

Líbil se vám článek?
Děkujeme za Váš hlas
90 32

Autor článku

Autor
Kristýna Kříčková

Nejlepší seznamky 2024
Velké srovnání

Slyšeli jste nebo četli o nás

Žena.cz Týden.cz Dama.cz Femina.cz Flowee.cz Lidovky.cz iDnes.cz Frekvence Evropa2 Aktuálně.cz WomenZone.cz