Znamení ryby

Ryby
Ryby
Ryby
20.02 - 20.03
Ryby jsou nesmírně citlivé bytosti, které si cení harmonických vztahů, pohodlí rodinného krbu ale zároveň jsou velmi cílevědomé a dost často káží vodu a pijí víno… Co dalšího je ale charakterizuje?

Charakteristika znamení

Jemní a klidní

Ryby, jako všechna vodní znamení, bývají od přírody spíše klidné a nekonfliktní. Proto se mohou zdát až zakřiknuté a občas je problém, že nedokáží dát najevo vlastní názor. Často působí jako urovnávači sporů. Nikam se okatě netlačí, raději se řídí pravidlem „moudřejší ustoupí“. Velmi si cení harmonie a vyrovnaných, přátelských vztahů. Ve společnosti se většinou drží v pozadí, nebývají typickými baviči davu, ani po tom nijak netouží. Může se proto i zdát, že jsou jakoby bez vlastního názoru a pasivně přejímají hlediska okolí. Ale není to tak, vlastní názor mají (často velice vyhraněný) jen si ho zkrátka nechávají pro sebe. Nepřijde jim důležité sdělovat ho širokému okolí a zkrátka o to ani nestojí. Chcete-li vědět, co si Ryby myslí, zeptejte se jich. Ale jinak budou tiše mlčet – jako opravdové ryby. Ryby jsou plaché a nerady se baví s lidmi, které neznají. Navazovat kontakty pro ně může být nepřekonatelný problém.

Ambiciózní

Ale pozor, to neznamená, že by ryby nebyly ambiciózní. Naopak, jedinci narození v tomto znamení bývají velmi odhodlaní a touží po úspěchu a uznání. Nikdy se nederou do popředí. Spíše se drží vzadu a čekají na vhodnou příležitost, kdy se mohou plně projevit a zajistit si úspěch či skvělou kariéru. Dokáží dlouho trpělivě čekat na tu správnou příležitost a pak ji pořádně chytit za pačesy. Ryby bývají nesmírně cílevědomí, mají dalekosáhlé plány, které směřují vysoko ke hvězdám.

Intuice

Ryby mívají velmi vyvinutou intuici a cit pro věci, které zůstávají ostatním skryty. Často si automaticky spojují nejrůznější informace a velmi tvůrčím způsobem s nimi pracují. Zatímco Vodnáři ale bývají vizionářští – zahledění dopředu, Ryby se soustředí na přítomnost a hledají jiná vysvětlení tam. Často podvědomě přicházejí na nesmírně inovativní řešení, které by ostatní nenapadly. Ryby jsou doma všude tam, kde hrají hlavní roli city a emoce. Nejsou zrovna chladnými analytiky, všechno promýšlí přes srdce. Kvůli tomu bývá i jakýmsi „barometrem“ nálad okolí. Baví-li se všichni ostatní a jsou spokojení, pak je šťastná i Ryba. Ale pokud se jen jeden ze společnosti trápí, nebude šťastná ani ona. Jsou až přecitlivělé a mohou kvůli tomu mít velké problémy nejen se sebou, ale i se svým okolím. Ryby se řídí láskou a soucitem. Jsou šťastné, mohou-li se o někoho starat. Mívají obrovskou fantazii a rádi se ztrácejí ve svých snech. Díky tomuto sklonu tíhnou i k nadpřirozenu a mysticismu.

Káže vodu a pije víno

Častý problém ryb je ten, že se ve své honbě za vyššími cíli zapomenou řídit vlastními návody. Zapomenou se chovat tak, jak žádají od ostatních. Není to tak, že by Ryby byly nemorální, k tomu mají opravdu daleko. Prostě jsou jen jejich cíle tak daleko a vznešené, že jim zastíní výhled a to, jak se chovají právě teď a tady. Zároveň nesnáší nečestné lidi a ty, kteří si nedovedou stát za svými zásadami. Pokud se Ryby stanou zapšklými, mávají ve své zášti neuvěřitelnou fantazii a dokáží ostatním pořádně znepříjemňovat život.

Rodina

Zrovna Ryby si opravdu cení fungující a harmonické rodiny. Od vztahu očekávají souznění duší a bezprostřední, naprostou lásku (mohou být až trochu žárlivé). Rodinu si velmi chrání. Stejně tak chrání ale všechny slabší, které opatruje a bere pod ochranná křídla. V lásce bývá Ryba zkrátka ztracená. Zamiluje se lehce a úplně, přes růžové brýle nic nevidí a snadno skončí zraněná a odhozená. Na těch, co miluje je citově dost závislá. Získat lásku ryby znamená získat věrného, spolehlivého a nadevše milujícího partnera který by pro druhého snesl modré z nebe. Zároveň ale také někoho velmi zranitelného, partneři Ryb by si měli dát dobrý pozor, aby jim neublížili a zejména neporušili partnerskou důvěru a věrnost. Ryby nesou zradu nesmírně těžce.

Přizpůsobivost

Problémem je, že Ryby mají tendence se až příliš zavděčit svému okolí – a jsou pak jejich odrazem, nikoliv samy sebou. Právě tato touha být se všemi zadobře je může až ničit. Ryby by se tedy především měly naučit žít tak, jak chtějí ony samy. Ne jak chce okolí. Ryby jsou nesmírně proměnlivé, často se „maskují“ za jiná znamení. Bojí se být sami sebou, neví, jak se mají naučit ve světě orientovat. Raději svůj boj rovnou vzdají a řeknou si, že bude lepší a budou lépe přijímány ostatními, pokud se začnou chovat tak, jako oni. To je ovšem strašná škoda, protože Ryby jsou jedno z nejúžasnějších znamení, plné lásky a fantasie. Bohužel ale mívají nízké sebevědomí a mají tendence se podceňovat a své plány nedokončit. Vzdát je těsně před koncem jenom proto, že v ně přestanou věřit, přestanou věřit v to, že uspějí.

Obětavost

Ryby jsou nesmírně obětavé, schopné cedit pro ostatní cedit krev. Ale věda, pokud to přesáhne určitou hranici a Ryba dostane podezření, že ji dotyčný zneužívá nebo se definitivně rozzlobí na původce problému. Potom umí být nesmiřitelná a v jejím hněvu je lepší klidit se jí z cesty. Ale pokud k tomu nedojde, jsou schopny nechat se vykořisťovat a utlačovat. Ve skutečnosti jsou nesmírně zranitelné – což by měl mít na paměti každý, kdo s Rybou žije a měl by si proto dávat velký pozor, aby jí neublížil. Jsou velmi empatické a nemají problém vcítit se do druhých.

Ryby mají mnoho rozporuplných vlastností. Především jsou ale soucitné, milující, shovívavé a touží pomáhat a zmírňovat bolest a utrpení. Jsou to vzácní lidé, kteří ale mohou být snadno smeteni a rozdrceni.

Podívejte se kdo se k sobě hodí

Charakteristiky znamení
Beran
Beran
21.03 - 20.04
Býk
Býk
21.04 - 20.05
Blíženci
Blíženci
21.05 - 21.06
Rak
Rak
22.06 - 22.07
Lev
Lev
23.07 - 22.08
Panna
Panna
23.08 - 21.09
Váhy
Váhy
22.09 - 22.10
Štír
Štír
23.10 - 22.11
Střelec
Střelec
23.11 - 21.12
Kozoroh
Kozoroh
22.12 - 20.01
Vodnář
Vodnář
21.01 - 19.02
Ryby
Ryby
20.02 - 20.03

Slyšeli jste nebo četli o nás

Žena.cz Týden.cz Dama.cz Femina.cz Flowee.cz Lidovky.cz iDnes.cz Frekvence Evropa2 Aktuálně.cz WomenZone.cz